TNS - Realizujemy usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki, hutnictwa, budownictwa, przemysłu petrochemicznego, a także zakładów innych branż.

Nasze realizacje

Projekt Bełchatów I - Rozprężacz (blok 7 - 12)

Z0096/2011 - Rozprężacz odwodnień dla potrzeb remontu Elektrowni Bełchatów blok 9 (1 sztuka 1745 kg)- sposób odbioru art. 3 Dyrektywa PED97/23/EC.


Z0094_0102/2011 - Rozprężacz odwodnień dla potrzeb remontu Elektrowni Bełchatów bloki 8-12 (5 sztuk 8725 kg) - sposób odbioru art. 3 Dyrektywa PED97/23/EC.

facebook