TNS - Zapraszamy do współpracy

Kontakt

Zapraszamy do współpracy

Contact image

TNS Sp. z o.o.
ul. Lubliniecka 14
47-120 Zawadzkie

tel: +48 77 40 42 400
fax: + 48 77 40 42 420
e-mail: tns.produkcja@tns.pl

TNS Sp. z o.o.
ul. Obornicka 13A
02-948 Warszawa
NIP: 526-02-13-876

KRS: 0000023821
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
BDO: 000014906

TNS Sp. z o.o.
ul. Rosoła 40/8
02-796 Warszawa

tel.: +48 22 649 96 12
fax: +48 22 353 98 77
e-mail: tns@tns.pl

Formularz kontaktowy

facebook