TNS - Uprawnienia i certyfikaty

Firma

Uprawnienia i certyfikaty

Uprawnienia i certyfikaty

Dbamy o odpowiednie warunki oraz bezpieczeństwo pracy z maszynami. Tworzymy wyłącznie wysokiej jakości produkty. Nasza firma posiada liczne świadectwa kwalifikacji, uprawnienia, certyfikaty, atesty, protokoły uznania i nagrody.

Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-ISO 9001:2015, PN-ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018

Wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych dla energetyki i przemysłu petrochemicznego, spawanych konstrukcji stalowych oraz części maszyn obrabianych mechanicznie.

Certyfikat uznania zakładu TNS Sp. Z o.o. wg PN-EN ISO 3834-2:2007

Procesy dotyczące spawania materiałów metalowych wg normy PN-EN ISO 3834-2:2017 w zakresie wykonywania nośnych konstrukcji stalowych i urządzeń ciśnieniowych.

Certyfikat uznania zakładu TNS Sp. z o.o. wg DIN EN ISO 3834-2

Przedsiębiorstwo TNS Sp. Z o.o. zostało skontrolowane i uznane, jako zakład prowadzący prace spawalnicze w zakresie nośnych konstrukcji stalowych.

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wg EN 1090-2 (EXC3)

Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC3 według EN1090-2.

Dyrektywa PED 2014/68/EU Certyfikat producenta urządzeń ciśnieniowych wg:
PN-EN 13445-4:2014-11
PN-EN 13480-4:2017-10
PN-EN 12952-5:2011
PN-EN 12953-4:2004

Producent zbiorników ciśnieniowych i rurociągów Dyrektywa 2014/68/UE (PED), załącznik I, punkt 3.1

Certyfikat zaświadczający wg AD 2000-Merkblatt HP0

Przedsiębiorstwo TNS Sp. Z o.o. zostało skontrolowane i uznane, jako producent zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych i rurociągów.

Certyfikat TUV NORD Moduł A2 Dyrektywa 2014/68/EU

Piece SW800LNS-SW1000LNS – bezterminowo, co roczne kontrole.

Uprawnienia UDT UC-16-106-W/2-14

Uprawnienie do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących. Uprawnienie do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych.

Uprawnienia UDT UC-16-106-E/2-14

Uprawnienie do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Uprawnienia UDT UC-16-106-N/2-14

Uprawnienie do wykonywania napraw kotłów parowych, zbiorników stałych ciśnieniowych.

Uprawnienia UDT UC-16-106-P/2-14

Uprawnienie do dokonania modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłkowych, rurociągów technologicznych.

Certyfikat IBK

Wyróżnienie Konsumenta 2018/2019 Instytutu Badań Konsumenckich świadczące o wysokim poziomie oferowanych usług i jakości produktów.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2020 r.
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg:
PN-ISO 9001:2015
PN-ISO 14001:2015
PN-ISO 45001:2018

Wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych dla energetyki i przemysłu petrochemicznego, spawanych konstrukcji stalowych oraz części maszyn obrabianych mechanicznie.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Certyfikat IBK

Wyróżnienie Konsumenta Instytutu Badań Konsumenckich świadczące o wysokim poziomie oferowanych usług i jakości produktów.

Certyfikat producenta urządzeń ciśnieniowych wg:
PN-EN 13445-4:2014-11
PN-EN 13480-4:2017-10
PN-EN 12952-5:2011
PN-EN 12953-4:2004

Producent zbiorników ciśnieniowych i rurociągów Dyrektywa 2014/68/UE (PED), załącznik I, punkt 3.1

Certyfikat zaświadczający wg
AD 2000-Merkblatt HP0

Przedsiębiorstwo TNS Sp. Z o.o. zostało skontrolowane i uznane, jako producent zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych i rurociągów.

Certyfikat uznania zakładu TNS Sp. z o.o. wg
DIN EN ISO 3834-2

Przedsiębiorstwo TNS Sp. Z o.o. zostało skontrolowane i uznane, jako zakład prowadzący prace spawalnicze w zakresie nośnych konstrukcji stalowych.

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wg:
EN 1090-2

Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC3 według EN1090-2.

Certyfikat dopuszczenia zakładu TNS Sp. Z o.o. wg
EN 15085-2:2007

Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych wg. EN 15085-2:2007 Poziom Certyfikacji CL1.

Certyfikat TUV NORD
Moduł A2 Dyrektywa 2014/68/EU

Piece SW800LNS-SW1000LNS – bezterminowo, co roczne kontrole.

Uprawnienia UDT
UC-16-106-W/2-14

Uprawnienie do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących. Uprawnienie do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych

UC-16-106-E/2-14

Uprawnienie do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

UC-16-106-N/2-14

Uprawnienie do wykonywania napraw kotłów parowych, zbiorników stałych ciśnieniowych.

UC-16-106-P/2-14

Uprawnienie do dokonania modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłkowych, rurociągów technologicznych.

facebook