TNS - Polityka jakości

Firma

Polityka jakości

Polityka jakości

Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania TNS Sp. z o.o. jest ciągłe dążenie do takiego poziomu jakości wyrobów oraz świadczonych usług, który w pełni zaspokaja wymagania Klienta i który gwarantuje postrzeganie naszej firmy jako solidnego partnera w biznesie.

Pięć filarów Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania TNS:

Ścisła współpraca z Klientem na każdym etapie realizacji projektu mająca na celu zbudowanie trwałych i stabilnych relacji biznesowych:

 • jasne zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań Klienta,
 • określenie założeń i wymogów technicznych,
 • wspólne wypracowywanie rozwiązań,
 • bieżący dostęp do informacji o postępach w realizacji projektu,
 • działania ex ante a nie ex post,
 • uczestnictwo w próbach, badaniach i procedurach odbiorowych,
 • usługi gwarancyjne,
 • elastyczność i możliwość szybkiej reakcji na zmiany,
 • możliwość realizacji projektów niestandardowych
  oraz indywidualnych rozwiązań.

Dążymy do spełniania oczekiwań Klientów, zachowując jednocześnie wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, minimalizując negatywne oddziaływanie swojej działalności i wyrobów na środowisko oraz spełniając wymagania norm, przepisów prawnych i innych wymagań związanych z działalnością i wyrobami Organizacji.

Mamy wieloletnie doświadczenie oraz wszelkie niezbędne uprawnienia wydane przez uznane światowe jednostki certyfikujące. Dzięki licznym programom szkoleniowym nasza kadra stale podnosi swoje kwalifikacje.

Program "Młoda Kadra":

 • stopniowe wdrażanie młodych pracowników poprzez pracę pod nadzorem doświadczonych specjalistów na danym stanowisku,
 • współpraca ze szkołami i uczelniami technicznymi w ramach praktyk zawodowych w celu przygotowania i pozyskania nowych, dobrze rokujących pracowników,
 • usługi gwarancyjne.
 • Hale produkcyjne o powierzchni ok. 5000 m2.
 • Zaplecze magazynowe o powierzchni ok. 1100 m2.
 • Nowoczesny, sterowany numerycznie park maszynowy.
 • Stały monitoring i udoskonalanie procesów produkcyjnych.
 • Stałe monitorowanie i dostęp do najnowszych technologii.

Stała współpracująca sieć dostawców:

 • dobór dostawców, którzy zapewniają realizację wymagań
  jakościowych Klienta,
 • prowadzenie systemu kwalifikowania dostawców towarów i usług,
 • dywersyfikacja źródeł dostaw dla towarów strategicznych.

Stała współpraca z jednostkami notyfikowanymi:

 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • TÜV NORD Polska Sp. z o.o.,
 • TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Współpraca z wybranymi biurami projektowymi oraz uznanymi instytucjami badawczymi.

 • Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania wg PN-ISO 9001:2015, PN-ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018.
 • Świadectwo Jakości Spawania Konstrukcji Stalowych DIN 18800-7 Klasa E.
 • Świadectwo kwalifikacji do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych oraz do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych.
 • Znak CE dla produkcji zbiorników i urządzeń ciśnieniowych wg PED/97/23/EU (moduł G i F).
 • Zaświadczenie o zakwalifikowaniu TNS Sp. z o.o. jako autoryzowanego poddostawcy ALSTOM POWER Sp. z o.o. w zakresie
  dostawy aparatów ciśnieniowych.
 • Uprawnienia UDT do wytwarzania, modernizacji, naprawy, elementów i urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych, kotłów, zbiorników oraz rurociągów.
Czytaj więcej
facebook