Wybrane zrealizowane projekty:

Elektrownia Bełchatów II

 • Montaż i spawanie komór wodnych skraplacza Elektrownia Bełchatów Blok 833 MW (12 szt. 64000 kg) - odbiór wg art. 3 Dyrektywy PED/97/23/EC,
 • Montaż i spawanie gardzieli skraplacza Elektrownia Bełchatów Blok 833 MW (1 szt. 128000 kg) - odbiór wg art. 3 Dyrektywy PED/97/23/EC.

Elektrownia Częstochowa

 • Podgrzewacze ciepłownicze (PC1, PC2, PC3 o łącznej wadze 105 ton) Elektrociepłownia Częstochowa - odbiór wg Dyrektywy PED/97/23/EC moduł G,
 • Wymienniki wysokoprężne (WP1, WP2 o łącznej wadze 30 ton) Elektrociepłownia Częstochowa - odbiór wg Dyrektywy PED/97/23/EC moduł G,
 • Wymienniki niskoprężne (NP1, NP2 o łącznej wadze 14 ton) Elektrociepłownia Częstochowa - odbiór wg Dyrektywy PED/97/23/EC moduł G,
 • Skraplacz pary z dławnic Elektrociepłownia Częstochowa - odbiór wg Dyrektywy PED/97/23/EC moduł G.

Elektrownia Bełchatów I

 • Wymienniki wysokoprężne (2 szt. o łącznej wadze 64 tony) Elektrownia Bełchatów Blok V - odbiór wg Dyrektywy PED/97/23/EC moduł G,
 • Wymienniki wysokoprężne (2 szt. o łącznej wadze 64 tony) dla Elektrowni Bełchatów Blok VI - odbiór wg Dyrektywy PED/97/23/EC moduł G,
 • Wstawki zrzutowe dla Elektrowni Bełchatów Blok IV, V, VI, VII,
 • Rozprężacz dla Elektrowni Bełchatów Blok VII,
 • Przelotnie dla Elektrowni Bełchatów Blok IV.

Przemysł chemiczny

 • Zbiorniki dla Naftoremont Sp. z o.o.

Piece bezciśnieniowe do wytopu aluminium
Piece ciśnieniowe do wytopu aluminium
Kominy do pieców wytopowych
Nadwozia samochodowe i kontenery
Części do koparek
Stojaki transportowe do turbin energetycznych
Zbiorniki olejowe
Kadzie przemysłowe