Firma posiada:

 • Wdrożony i certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001:2001,
 • Świadectwo Jakości Spawania Konstrukcji Stalowych DIN 18800-7 Klasa E,
 • Znak CE dla produkcji zbiorników i urządzeń ciśnieniowych wg PED/97/23/EU (moduł G i F),
 • Uprawnienia UDT do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
 • Uprawnienia UDT do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
 • Uprawnienia UDT do modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych,
 • Uprawnienia UDT do naprawy urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych,
 • Zaświadczenie o zakwalifikowaniu TNS Sp. z o.o. jako autoryzowanego poddostawcy ALSTOM POWER Sp. z o.o. w zakresie dostawy aparatów ciśnieniowych,
 • Świadectwo kwalifikacji do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych,
 • Świadectwo kwalifikacji do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych.

Mozliwości produkcyjne:

 • elementy maszyn przemysłowych i budowlanych,
 • obiekty wielkogabarytowe (hale, mosty, wiadukty),
 • zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe; do materiałów sypkich i ciekłych; w tym dla przemysłu chemicznego (miedzy innymi dla materiałów zapalnych, trujących lub żrących),
 • kontenery oraz naczepy samochodowe,
 • linie do produkcji przemysłowej,
 • piece do wytopu aluminium,
 • wymienniki ciepła i urządzenia pomocnicze dla energetyki,
  • wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe (wysokoprężne i niskoprężne),
  • skraplacze energetyczne,
  • kolumny,
  • wstawki zrzutowe,
  • rozprężacze odwodnień,
  • skraplacze pary z dławnic,
  • komory parowe i wodne,
  • stacje odgazowywania,
  • przelotnie,
  • chłodnice.

Zakład produkcyjny jest w trakcie wdrażania technologii spawania automatycznego pod topnikiem.
Produkcję wymienników TNS Sp. z o.o. wykonuje w oparciu o powierzoną dokumentację zatwierdzoną przez JN, bądź w oparciu o dane założeniowe, wg których wykonuje dokumentację w sprawdzonych biurach projektowych i uzgadnia w Jednostce Notyfikowanej.
Produkcja aparatury w naszym zakładzie jest oparta przede wszystkim o doświadczenie personelu pozyskanego z rynku krajowego i posiadającego15 - 30 letnie doświadczenie w produkcji wymienników, zbiorników i kolumn dla przemysłu petrochemicznego i energetycznego.