Wybrane i zrealizowane w ostatnich latach kontrakty na dostawę zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

 • Montaż i spawanie komór wodnych skraplacza do Elektrowni Bełchatów budowa nowego bloku 833MW (12 sztuk komór 64000kg) - sposób odbioru art. 3 Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Montaż i spawanie gardzieli skraplacza do Elektrowni Bełchatów budowa nowego bloku 833MW (1 sztuka 128000kg) - sposób odbioru art. 3 Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wstawki zrzutowe dla potrzeb remontu Elektrowni Bełchatów blok 4. (2 sztuki 4984kg) - sposób odbioru art. 3 Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Rozprężacz odwodnień dla potrzeb remontu Elektrowni Bełchatów blok 4. (1 sztuka 1745kg) - sposób odbioru art. 3 Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Przelotnie dla potrzeb remontu Elektrowni Bełchatów blok 4. (2 sztuki 3520kg) - sposób odbioru art. 3 Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Podgrzewacze ciepłownicze PC1, PC2, PC3 budowa EC Częstochowa (masa łączna 105000kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wymienniki wysokoprężne WP1, WP2 budowa EC Częstochowa (masa łączna 30000kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wymienniki niskoprężne NP1, NP2 budowa EC Częstochowa (masa łączna 14000kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Skrpalacz pary z dławnic dla budowa EC Częstochowa (masa łączna 2700kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wymienniki wysokoprężne WP8A, WP8B dla potrzeb modernizacji Elektrowni Bełchatów blok 5. (2 sztuki 59444kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wymienniki wysokoprężne WP1, WP2 dla potrzeb modernizacji Elektrowni Bełchatów blok 6. (2 sztuki 59444kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wstawki zrzutowe dla potrzeb remontu Elektrowni Bełchatów blok 5. (2 sztuki 4984kg) - sposób odbioru art. 3 Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wstawki zrzutowe dla potrzeb remontu Elektrowni Bełchatów blok 6. (2 sztuki 4984kg) - sposób odbioru art. 3 Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wykonanie oraz dostawa elementów dla modernizacji skraplacza projekt El. KOSTOLAC (waga 6200kg)
 • Wykonanie i dostawa dławnic spawanych dla projektu BURSZTYN 7 (2kpl. waga 1890kg)
 • Modernizacja układu odsysania mieszaniny parowo powietrznej dla Elektrowni Szczecin
 • Wstawki zrzutowe dla potrzeb remontu Elektrowni Bełchatów bloki 8-12 (10 sztuk 24920kg) - sposób odbioru art. 3 Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Rozprężacz odwodnień dla potrzeb remontu Elektrowni Bełchatów bloki 8-12. (5 sztuk 8725kg) - sposób odbioru art. 3 Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wykonanie skraplacza pary z dławnic dla potrzeb modernizacji Elektrowni Połaniec blok 9. (1 sztuka 2000kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wykonanie Skraplacza pary z dławnic dla potrzeb modernizacji El. Tuzla blok 6 (1 sztuka 2000kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wykonanie Skraplacza pary z dławnic dla potrzeb modernizacji Elektrowni Połaniec blok 2-7. (6 sztuk 12000kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Zbiorniki dla przemysłu chemicznego dla Naftoremont Sp. z o.o.
 • Chłodnice wodne dla PKN Orlen
 • Wymienniki typ BEA dla PKN Orlen
 • Zbiorniki olejowe dla Reinhold Wesselmann GmbH - (produkcja ciągła)
 • Piece ciśnieniowe do wytopu aluminium dla StrikoWestofen GmbH - (produkcja ciągła)
 • Piece bezciśnieniowe do wytopu aluminium dla StrikoWestofen GmbH - (produkcja ciągła)
 • Piece ciśnieniowe do wytopu aluminium dla SWO Polska - (produkcja ciągła)
 • Piece bezciśnieniowe do wytopu aluminium dla SWO Polska - (produkcja ciągła)
 • Skraplacz typ CB dla Elektrociepłowni Zgierz (1 sztuka 38000kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wymienniki niskoprężne NP1 i NP2 dla Elektrociepłowni Zgierz (2 sztuki 7050kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wymiennik wysokoprężny WP dla Elektrociepłowni Zgierz (1 sztuka 7600kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wstawka zrzutowa dla Elektrociepłowni Zgierz (1 sztuka 2250kg) - sposób odbioru art. 3 Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wymiennik wysokoprężny WP5, dla potrzeb modernizacji Elektrowni Turów blok 3. (1 sztuka 23800kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Chłodnice woda-woda, dla Elektrociepłowni Stalowa Wola (2 sztuki 32000kg) - sposób odbioru moduł G Dyrektywa PED97/23/EC.
 • Wykonanie i dostawa dyfuzorów spawanych dla projektu KARN 1 (4 kpl. waga 7680kg).