Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania TNS Sp. z o.o. jest ciągłe dążenie do takiego poziomu jakości wyrobów oraz świadczonych usług, który w pełni zaspokaja wymagania Klienta i który gwarantuje postrzeganie naszej firmy jako solidnego partnera w biznesie.

Pięć filarów Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania TNS:

Współpraca z klientem

 • Ścisła współpraca z Klientem na każdym etapie realizacji projektu mająca na celu zbudowanie trwałych i stabilnych relacji biznesowych
  • jasne zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań Klienta,
  • określenie założeń i wymogów technicznych,
  • wspólne wypracowywanie rozwiązań,
  • bieżący dostęp do informacji o postępach w realizacji projektu,
  • działania ex ante a nie ex post
  • uczestnictwo w próbach, badaniach i procedurach odbiorowych,
  • usługi gwarancyjne.
 • Elastyczność i możliwość szybkiej reakcji na zmiany
 • Możliwość realizacji projektów niestandardowych oraz indywidualnych rozwiązań

Dążymy do spełniania oczekiwań Klientów, zachowując jednocześnie wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, minimalizując negatywne oddziaływanie swojej działalności i wyrobów na środowisko oraz spełniając wymagania norm, przepisów prawnych i innych wymagań związanych z działalnością i wyrobami Organizacji.

Kadry

 • Wieloletnie doświadczenie
 • Uprawnienia wydane przez uznane światowe jednostki certyfikujące,
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez programy szkoleniowe,
 • Program "Młoda Kadra":
  • stopniowe wdrażanie młodych pracowników poprzez pracę pod nadzorem doświadczonych specjalistów na danym stanowisku,
  • współpraca ze szkołami i uczelniami technicznymi w ramach praktyk zawodowych w celu przygotowania i pozyskania nowych, dobrze rokujących pracowników.

Infrastruktura

 • Hale produkcyjne o powierzchni ok. 5000 m2
 • Zaplecze magazynowe o powierzchni ok. 1100 m2
 • Nowoczesny, sterowany numerycznie park maszynowy
 • Stały monitoring i udoskonalanie procesów produkcyjnych
 • Stałe monitorowanie i dostęp do najnowszych technologii.

Partnerzy

 • Stała współpracująca sieć dostawców
  • dobór dostawców, którzy zapewniają realizację wymagań jakościowych Klienta
  • monitoring dostawców,
  • dywersyfikacja źródeł dostaw dla towarów strategicznych
 • Stała współpraca z wybranymi biurami projektowymi
 • Stała współpraca z uznanymi instytutami badawczymi
 • Stała współpraca z jednostkami notyfikowanymi:
  • Bureau Veritas,
  • Urząd Dozoru Technicznego.

Certyfikacja

 • Wdrożony i certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001:2008
 • Świadectwo Jakości Spawania Konstrukcji Stalowych DIN 18800-7 Klasa E
 • Znak CE dla produkcji zbiorników i urządzeń ciśnieniowych wg PED/97/23/EU (moduł G i F)
 • Uprawnienia UDT do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • Uprawnienia UDT do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • Uprawnienia UDT do modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych
 • Uprawnienia UDT do naprawy urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych
 • Zaświadczenie o zakwalifikowaniu TNS Sp. z o.o. jako autoryzowanego poddostawcy ALSTOM POWER Sp. z o.o. w zakresie dostawy aparatów ciśnieniowych
 • Świadectwo kwalifikacji do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych
 • Świadectwo kwalifikacji do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych