AD 2000-Merkblatt HP0

DIN EN ISO 3834-2

Zakres nośnych konstrukcji stalowych i urzadzeń ciśnieniowych.

UC-16-106-W/2-14

Decyzja nr do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trującyh lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych.

UC-16-106-P/2-14

Decyzja do modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych.

UC-16-106-N/2-14

Decyzja do wykonywania napraw kotłów parowych, zbiorników stałych ciśnieniowych.

UC-16-106-E/2-14

Decyzja do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Certyfikat dla Systemu Zarządzania

Certyfikat CL1 wg EN 15085-2

Certyfikat TUV NORD EN 1090-1