Siedziba Spółki

TNS Sp. z o.o.
ul. Obornicka 13A
02-948 Warszawa
NIP: 526-02-13-876

KRS: 0000023821
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego