TNS - Aktualności

Aktualności

24-10-2019

Audyt - zaliczony! Wynik pozytywny, mamy certyfikat!

W dniach 5-6 września 2019r. odbył się w Zakładzie TNS audyt nadzoru nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania przeprowadzonym przez jednostkę TUV Nord.

Sprawdził między innymi stosowanie nowowdrożonej normy PN-ISO 45001:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania”, która zastąpiła normę PN-N 18001 dotyczącą Systemu Zarządzania BHP. Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym, przyznającym nam certyfikat, który można zobaczyć tutaj: AUDYT

facebook